Η ιστοσελίδα προβάλλεται καλύτερα με Microsoft Internet Explorer 5.0 και ανάλυση οθόνης 800x600 και πάνω
© 2005 ΠΜΣ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες