....................................

 

ΝΕΑ!

 

Π.Μ.Σ. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες

 

 

Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας

 

Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Copyright 2005 Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ.